Waarom drinken werknemers koffie?

Bij veel bedrijven zijn koffiepauzes heel gewoon het hoort bij de bedrijfscultuur. Dit is niet alleen in Nederland zo, ook in andere Europese landen worden door bedrijven koffiepauzes gehouden of kunnen werknemers onder werktijd koffie drinken. Ten opzichte van andere Europeanen nemen werknemers in Nederland wel minder pauze. Ongeveer 44 procent van de Nederlandse werknemers houdt 1 a 2 keer per dag een korte pauze om onder werktijd wat koffie te drinken of een tussendoortje te eten.

In totaal zijn 8000 inwoners uit Nederland, Finland, Spanje en Italië benaderd door het Europese Institute for Scientific Information on Coffee. Tijdens dit onderzoek werd gekeken naar de gewoonten die werknemers hebben met betrekking tot koffie. Hieruit kwamen verschillende bijzondere punten naar voren. In Spanje zijn meer werknemers geneigd om een korte pauze te houden voor koffie. In dat land houdt ongeveer 72 procent van de werknemers minimaal één of twee keer per dag een korte pauze onder werktijd. Bij Finse werknemers gebeurd dit het meeste. In dat land houdt ongeveer 36 procent van de werknemers drie of zelfs vier keer per dag een korte pauze voor een tussendoortje of koffie. Ongeveer 63 procent van de Europeanen is van mening dat een korte pauze hun productiviteit bevordert. Deze mening is bij Nederlandse werknemers minder populair. Ongeveer 53 procent van de Nederlandse werknemers is het eens met deze stelling.

Waarom drinkt men koffie?
Het grootste aantal van de Europese werknemers drinkt koffie omdat ze het lekker vinden. Dit gaf 56 procent van de werknemers aan. Ongeveer 40 procent ziet koffie drinken als een vorm van een pauze. Daarnaast drinkt 29 procent van de werknemers koffie juist omdat een cafeïnehoudende drank hun alerter maakt. Ongeveer 56 procent van de werknemers drinkt thuis ook koffie om wakker te worden. Ongeveer 59 procent van de respondenten drinkt koffie tussen 9.00 en 11.00 uur in de ochtend. Daarnaast drinkt 29 procent liever op een tijdstip in de late namiddag koffie. Er zijn ook werknemers die geen koffie drinken. De meeste van deze werknemers drinken geen koffie omdat ze andere drankjes lekkerder vinden. Daarnaast geeft zeven procent van de werknemers aan dat ze geen koffie drinken omdat koffie door hen als ongezond wordt beschouwd.