Vermogen Nederlandse huishoudens neemt toe door stijging woningwaarde in 2019 en 2020

Het vermogen van Nederlandse huishoudens is van verschillende factoren afhankelijk. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar het spaargeld dat huishoudens op de bank hebben staan maar ook het daadwerkelijke bezit. Een belangrijk bezit van veel huishoudens is een koopwoning. De waarde van de koopwoning is daardoor van invloed op het totale vermogen van een huishouden. Toch is de woningwaarde eigenlijk meer een administratief gegeven. Dit vermogen komt namelijk alleen echt vrij als men de woning verkoopt. Toch is het voor het vermogen van huishoudens goed als de woningwaarde toeneemt.

Het vermogen van huishoudens in Nederland is de afgelopen tijd toegenomen. Op 1 januari vorig jaar hadden huishouden in Nederland een gemiddeld vermogen van 49.800 euro. Dit bedrag ligt 12.000 euro hoger dan het vermogen dat huishoudens gemiddeld hadden in het jaar daarvoor. Dit bericht werd dinsdag 13 oktober 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS is de toename in het vermogen voor een groot deel gekoppeld aan de toename in de woningwaarde. Het vermogen van huishoudens is in Nederland weer op het niveau beland van 2008. Dat is het jaar vlak voor de economische crisis. Nederland heeft ongeveer 7,8 miljoen huishoudens. Deze huishoudens beschikten gezamenlijk over 2.400 miljard euro aan bezittingen. Tegenover dit bezit stonden echter ook schulden. Deze schulden kwamen uit op 870 miljard euro. Hierdoor kom het totale vermogen uit op 1.540 miljard euro volgens het CBS.