Doorsnee vermogen Nederlandse huishoudens bedroeg 38.400 euro in 2018

Vorig jaar was het vermogen van doorsnee Nederlandse huishoudens 38.400 euro. Dat is een stijging van 10.000 euro ten opzichte van 2017. Dit bericht werd maandag 18 november 2019 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS bedoelt met het woord ‘doorsnee’ het zogenaamde ‘mediane’ vermogen van in dit geval Nederlandse huishoudens. De mediaan is het midden er is dus sprake van een helft van de huishoudens die meer heeft dan de mediaan en een andere helft die juist minder heeft dan de mediaan.

Het CBS heeft in haar bericht aangegeven dat de vermogensongelijkheid in 2018 kleiner was dan het jaar 2017. Volgens de statistieken daalt de vermogensongelijkheid sinds 2015. In de periode daar vlak voor steeg de vermogensongelijkheid echter in Nederland. Dat gebeurde tussen 2011 en 2014. De vermogensongelijkheid werd onder andere groter door de economische crisis. Ook de dalende huizenprijzen hadden een grote invloed op het vermogen van Nederlandse huishoudens. Door een lage woningprijs lag ook een groot deel van het vermogen van Nederlandse woningbezitters lager. Als ze hun huis zouden moeten verkopen kregen ze hiervoor minder opbrengst.

Mensen die hun woning echter niet tijdens de crisis hebben verkocht kunnen nu dikwijls rekenen op een hogere prijs voor hun woning als ze die in 2019 of 2020 willen verkopen. Dat heeft dus ook een effect op het vermogen van huishoudens in Nederland. Dit vermogen ligt in 2019 dus hoger dan de economische crisisperiode. Dat klinkt natuurlijk logisch maar een groot deel van de vermogenstoename zit in de stijgende huizenprijzen. Dat maakt de vermogenspositie van veel Nederlanders ook weer kwetsbaar. Als de woningprijzen dalen zal ook het totale vermogen afnemen per huishouden.