Verlenging WW uitkering technische specialisten via Stichting PAWW

In 2016 is de duur van de WW-uitkering verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De werkgever kan de duur van de uitkering voor de werknemer verlengen tot de oorspronkelijke duur door zich aan te sluiten bij de Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA). De werknemer betaalt dan via het loon een premie en krijgt daarmee recht op een langer durende uitkering.

Omdat uitzendkrachten meer dan gemiddeld een beroep moeten doen op de WW, is in de cao voor uitzendkrachten afgesproken dat de uitzendsector zich vanaf 1 augustus 2022 aansluit bij de Stichting PAWW.