Verkoop olieproducten daalde met bijna veertig procent in derde kwartaal 2020

Olieproducenten in de wereld hebben in het derde kwartaal hun verkopen aanzienlijk zien dalen. De daling kwam in dat kwartaal uit op 38,9 procent in vergelijking tot dezelfde periode in 2019. Dit bericht werd woensdag 18 november 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de statistiekorganisatie hebben veel olieproducenten minder omzet gedraaid vanwege een daling in de olieprijzen. Binnen de industrie is de oliesector het hardste getroffen door de coronacrisis en alles wat daaruit is voortgevloeid. Er zijn ook andere sectoren die te maken hebben gehad met een daling in de omzet. Zo hebben fabrikanten van transportmiddelen het ook moeilijk gehad.

Ook producenten van grondstoffen zoals kunststof en rubber zagen hun omzet dalen. Deze sectoren houden wel verband met de olieproducenten. De chemische industrie en de farmaceutische industrie hebben ook te maken gehad met een daling in hun omzet. De vraag naar olie en olieproducenten is gedaald door de coronacrisis. Er wordt minder vervoerd en getransporteerd. De belasting van de wegen is beperkter en ook het vliegverkeer is voor een deel aan banden gelegd. Dat heeft een effect op de vraag naar olie. Die vraag is gedaald en lijkt nog niet te worden hersteld de komende tijd. Dat komt omdat de coronamaatregelen nog niet voorbij zijn. Daarnaast wordt de verduurzaming wel voortgezet waardoor structureel een lagere vraag naar olieproducten zal ontstaan.