Cao-lonen in derde kwartaal 2020 met 3 procent gestegen

De lonen die in de collectieve arbeidsovereenkomsten zijn vastgelegd zijn gemiddeld met drie procent gestegen in het derde kwartaal ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode. Dit komt naar voren uit het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS heeft de cijfers donderdag 1 oktober 2020 gepubliceerd. Volgens het statistiekbureau heeft de uitbraak van COVID-19 lijkt op dit moment nog weinig effect gehad op de stijging van de lonen.

Er zijn verschillen tussen de cao’s. Zo is de grootste stijging in cao-lonen in de industrie gemeten. In de industrie zijn de lonen gemiddeld met 4,1 procent omhoog gegaan. Volgens het CBS kwam dat met name omdat cao-loonsverhogingen die eerder waren afgesproken nu van kracht worden. De laagste cao-verhogingen waren er in de branches ‘vervoer en opslag’ en ‘landbouw, bosbouw en visserij’. In de branche vervoer en opslag zijn de cao lonen gestegen met 1,5 procent en in de bosbouw en visserij met 1,7 procent.