Vacatureaanbod op de website van het UWV gedaald naar 128.000 in mei

Het aantal vacatures op de website van het UWV is de afgelopen tijd aanzienlijk gedaald. Voor de coronacrisis stonden er op de website nog gemiddeld 170.000 vacatures open. Dit aantal is de eerste drie weken na de uitbraak van het coronavirus gedaald naar 142.000 vacatures. Weer drie weken later lag het vacatureaanbod zelfs onder de 128.000.

Dat maakt duidelijk dat veel bedrijven hebben besloten om hun vacatures in te trekken of tijdelijk on hold te zetten. Het betekent overigens niet dat bedrijven geen interesse meer hebben in personeel. Vaak is de afname van het vacatureaanbod puur toe te schrijven aan het coronavirus. Door dit virus hebben veel bedrijven te maken gehad met een daling in de omzet en marge. Daarnaast is het werk ook terug gelopen. Ze proberen het werk eerst uit te voeren met hun eigen personeelsbestand. Daarom hoeven er vaak geen extra krachten bij.

Wanneer er wel extra krachten worden ingezet zullen dat over het algemeen eerst flexkrachten zijn. De flexkrachten hebben echter tijdens de economische crisis die voortvloeit uit de coronacrisis regelmatig te horen gekregen dat ze moesten vertrekken. Gelukkig is deze groep ook de eerste groep die weer aan het werk komt als de coronacrisis en dus de economische crisis weer voorbij lijkt te gaan.