Uitzendbureaus merken grote vraag naar Technisch personeel in 2023

Uitzendbureau Randstad en andere uitzendbureaus in Nederland merken dat grote maatschappelijke uitdagingen er in Nederland voor zorgen dat de vraag naar personeel toeneemt. Het gaat hierbij onder andere om personeel dat een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Het gaat hierbij om monteurs van bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen  maar ook om adviseurs op het gebied van verduurzaming. Deze specialisten zijn op dit moment zeer gewild op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er ook sprake van een grote vraag naar projectleiders in de woningbouw waaronder timmermannen/ timmervrouwen, metselaars en andere bouwvakkers. Dit bericht werd dinsdag 17 januari 2023 bekend gemaakt door uitzendconcern Randstad.

Het uitzendbureau maakte de ontwikkeling bekend in haar jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen. Door meer krapte op de arbeidsmarkt is er ook sprake van een toename in de vraag naar verzuimadviseurs. Dat komt omdat de werkdruk toeneemt in Nederland. Door deze toename in werkdruk is de kans op uitval onder personeel veel groter. Zo worden specialisten op dit gebied meer gezocht. Het gaat hierbij om hr-personeel en verzuimadviseurs. Het is voor het eerst dat deze functies staan op de lijst van Randstad uitzendbureau. Naast deze functies is er ook meer vraag naar pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. In de kinderopvang staan volgens Randstad uitzendbureau ruim tweeduizend vacatures open.