Technische markt is geven en nemen tussen werkgever en werknemer

Het begin van 2012 begint in de techniek redelijk rustig. Bedrijven zijn erg afwachtend over wat de economie de komende tijd zal brengen. Investeringen zijn op dit moment juist nodig om de markt op gang te houden. Niet alleen investeringen in nieuwe technische ontwikkelingen zijn van groot belang. Ook ontwikkeling en scholing van personeel is voor een bedrijf een goede investering. Personeel is in de huidige ontwikkelingen loyaler dan in een markt met een grote economische vooruitgang.

In een markt met een grote economische groei gaat personeel vaak om zich heen kijken naar nieuwe uitdagingen en financiële vooruitgang door werkgevers op te zoeken die meer te bieden zouden kunnen hebben. In de huidige markt blijven personeelsleden die voor deze zaken gevoelig zijn liever afwachten tot de tijden beter worden. Er kunnen natuurlijk duidelijke afspraken worden gemaakt met personeelsleden over opleidingen en werkzekerheid. Bedrijven kunnen in de huidige markt personeel nog beter aan hun binden.

Zeker in het noorden van Nederland is de mentaliteit dat mensen verhoudingsgewijs langer bij een werkgever zitten wanneer deze hen goed behandeld. Daarom kan een werkgever op dit moment een enorme slag maken door personeel door een slechte periode heen te helpen en daarbij een beroep te doen op hun inzet wanneer de tijden weer beter worden. Het is een beredenering: als wij je nu aan het werk houden blijf je dan ook wanneer andere bedrijven je proberen weg te ‘kopen’?

Het personeelsbeleid van bedrijven zou deze dagen prima kunnen worden aangepast naar een personeelsbeleid dat gericht is op de lange termijn. Dit is voordelig voor werkgevers en werknemers. Hierbij valt ook te denken aan het werven van nieuwe leerlingen zoals de zogenoemde BBL-ers die werken en naar school gaan.