Technisch werken juist nu 2013

De techniek krabbelt moeizaam overeind na de eerste klappen van de economische crisis. Het einde is nog niet in zicht. Toch is investeren in de techniek juist nu zo belangrijk. Door te bezuinigen op technisch onderwijs worden minder technische medewerkers klaargemaakt voor de praktijk. Technisch werk is juist voor Nederland van groot belang. De lonen in Nederland liggen verhoudingsgewijs hoog te opzichte van concurrerende landen. We kunnen de markt effectief veroveren door innovatie en technisch hoogwaardige producten.

Kennisverlies in techniek
De overheid geeft regelmatig aan dat ze wil investeren in de techniek en innovatie. Toch merk ik in de praktijk weinig resultaat. De werkloosheid in de technische branche verandert op dit moment niet ten positieve. Met name oudere ervaren krachten worden door bedrijven ontslagen. Dit gebeurd niet zelden om bedrijfseconomische redenen. Het kennisverlies door het ontslaan van ervaren oudere arbeidskrachten kan niet worden gecompenseerd met jong nieuw personeel.

Technische vaardigheden
Jonge arbeidskrachten hebben baat bij kennisoverdracht van ervaren medewerkers. Door deze kennisoverdracht leren ze technische vaardigheden die ze op de opleiding niet hebben gehad. Voor ervaren oudere krachten werkt het motiverend om kennis over te dragen aan medewerkers.