Tata Steel hoogoventechniek in 2017 en 2018

Staalproducent Tata Steel is van plan om de nieuwe hoogoventechniek HIsarna te gaan testen. Het bedrijf wil hiervoor een duurtest van zes maanden gaan houden. Tijdens deze test worden verschillende aspecten van de hoogoventechniek onderzocht. Zo wordt de betrouwbaarheid van de aanwezige installatie getest. Ook  wordt gekeken of de installatie zuiniger of schoner is dan oudere installaties.

Als het goed is wordt met de HIsarna een vijfde minder energie gebruikt. Verder zal ook de CO2 uitstoot lager uitvallen als de installatie functioneert zoals het behoort. Als de huidige HIsarna-installatie de test goed doorstaat dan zal de installatie op volledige schaal worden gebouwd. Het zal nog wel ongeveer vijf jaar duren voordat de nieuwe techniek commercieel kan worden uitgebaat aldus een woordvoerder van Tata Steel. De eerste HIsarna-installatie werd in 2009 gebouwd.

De installatie bevat onder andere een systeem waar mee CO2 kan worden afgevangen. Het CO2 dat is afgevangen wordt vervolgens opgeslagen. Door dit te doen wordt de CO2 emissie in de atmosfeer verlaagd. Het CO2 afvangen is overigens technisch goed mogelijk omdat uit de installatie vrijwel zuivere CO2 vrijkomt. Echter moet het afgevangen CO2 ook worden opgeslagen. Dat zou Tata Steel graag willen doen in de lege gasvelden onder de Noordzee.