Kwestie productie defibrillatoren in Amerika druk ebita Philips in 2017

Philips maakte haar bedrijfsresultaat over kwartaal drie van 2017 deze week bekend. Dit resultaat ziet er positief uit. Het bedrijf heeft echter over de kwaliteitskwestie met defibrillatoren in de Verenigde Staten niets bekend gemaakt in de media. Eerder in deze maand heeft Philips wel ingestemd met een verscherpt toezicht van de Amerikaanse autoriteiten in de fabrieken waar deze apparaten worden vervaardigt.

Effect kwaliteitskwestie defibrillatoren
Tijdens kwaliteitsinspecties tussen 2009 en 2015 kwam naar voren dat de productie van de defibrillatoren niet aan alle kwaliteitseisen voldeed die de Amerikaanse overheid hiervoor heeft opgesteld. De kwestie zal volgens Philips een nadelig effect hebben op de ebita. Deze ebita oftewel het bedrijfsresultaat zal ongeveer 20 miljoen euro lager uitvallen in het vierde kwartaal van 2016 door deze kwestie. Ook in 2018 zal het effect gemerkt worden. Dan zal de kwestie met de defibrillatoren waarschijnlijk het bedrijfsresultaat met 60 miljoen euro drukken.