Personeelstekort in bouw in kwartaal 3 van 2017 op record

De werkgelegenheid neemt toe on de bouw dat komt omdat bouwbedrijven meer opdrachten en projecten krijgen van zowel bedrijven als particulieren. Door deze toestroom van werk neemt de werkdruk toe en hebben veel bouwbedrijven extra personeel nodig om de werkdruk op te vangen. Daarvoor plaatsen bouwbedrijven vacatures op hun eigen websites, op jouboards en in regionale dagbladen. Ook uitzendbureaus krijgen steeds meer vacatures binnen van bouwbedrijven die hopen dat het uitzendbureau hen kan helpen bij de werving en selectie van geschikt bouwpersoneel.

Rapport over bouwsector
Economen van de ABN Amro hebben in een rapport over de bouwsector cijfers gepubliceerd over de ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid in deze sector. Hieruit komt duidelijk naar voren dat het steeds moeilijker wordt voor bouwbedrijven om geschikt en gekwalificeerd personeel te vinden om het werk op de bouw uit te kunnen voren. In het derde kwartaal van 2017 gaf ruim 20 procent van de bouwbedrijven aan dat ze te maken hebben een tekort aan bouwvakkers. Dit percentage is het hoogste tekort aan gekwalificeerd bouwpersoneel dat ooit is geregistreerd.

Bouwbedrijven merken dat het tekort aan bouwpersoneel hun werkzaamheden belemmert. De vraag in de bouw neemt toe. Niet alleen de vraag naar personeel stijgt ook de vraag naar een hogere productie neemt toe. Deze twee aspecten zijn natuurlijk aan elkaar verbonden. Er worden steeds meer projecten ingediend. Dat zorgt er voor dat de prijzen in de bouw stijgen. Omdat de vraag groter is dan de productiecapaciteit in de bouw neemt de prijs van projecten toe.

Ondernemersvertrouwen in de bouw
De vraag in de bouw neemt toe omdat de economie in Nederland aantrekt. Het ondernemersvertrouwen is hoog in de bouwsector. In het derde kwartaal zakte het vertrouwen van bouwondernemers wel een beetje ten opzichte van een kwartaal eerder. De meeste bouwbedrijven in Nederland zijn behoorlijk positief gestemd over hun orderportefeuilles. De orderportefeuilles in de bouw kwamen in het derde kwartaal op het hoogste niveau sinds de eerste meting in 2012.