Strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals geopend door OM in januari 2022

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat starten met een strafrechtelijk onderzoek naar de bedrijven Tata Steel en Harsco Metals. Tijdens het onderzoek wil Justitie beoordelen of het mogelijk is of de bedrijven vervolgd kunnen worden voor de vervuiling die tijdens de metaalproductie kan ontstaan. Er wordt hierbij specifiek gekeken naar vervuiling doe kan ontstaan in de lucht, de bodem en het oppervlaktewater. Daarnaast worden ook de effecten van de metaalindustrie op de volksgezondheid beoordeeld.

Justitie heeft besloten om een strafrechtelijk onderzoek te doen nadat de aangiftes zijn bestudeerd. Deze aangiftes zijn gedaan door advocaat Bénédicte Ficq namens meer dan achthonderd personen en een aantal organisaties. Nadat het OM de aangiftes had ontvangen heeft het OM nog een aantal documenten opgevraagd en aan een onderzoek onderworpen. Op basis van deze gegevens heeft justitie de conclusie getrokken om een strafrechtelijk onderzoek te doen naar de staalproducent en het bedrijf Harsco Metals dat naast Tata Steel gevestigd is en restproducten verwerkt.

Gedurende het onderzoek wordt nauwkeurig de rol van de managers van het bedrijf beoordeeld. Er wordt gekeken wat zij hebben gedaan om de schadelijke effecten voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Aan het einde van het onderzoek zal het OM bepalen of er wordt overgegaan tot een vervolging zowel van de managers als wel van de bedrijven zelf. Het bedrijf Tata Steel heeft al aangegeven dat ze bereid is om alle medewerking te verlenen en dat ze bovendien de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet zal zien. Daarnaast heeft Tata Steel aangegeven dat het bedrijf bewust is van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de leefomgeving rondom het bedrijf.