Samenwerkingsovereenkomst tussen Gasunie en Gazprom gesloten in 2015

Donderdag 3 juli 2015 maakte de Gasunie bekend dat er samenwerkingsovereenkomst is gesloten tussen de Gasunie en het Russische Gazprom. Deze samenwerkingsovereenkomst gaat over de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) voor de transportsector in Noordwest-Europa.

Er werd een akkoord over de samenwerking gesloten op een aantal hoofdlijnen. De topman Han Fennema van de Gasunie tekende de overeenkomst en Alexey Miller van Gazprom. Het akkoord is onder andere gericht op de aanleg van de infrastructuur waarmee schepen en trucks LNG kunnen tanken bij verschillende locaties langs de Oostzee. Volgens de Gasunie en Gazprom is LNG een belangrijke brandstof omdat deze schoner is dan het gebruik van diesel voor schepen en zwaar wegtransport. LNG zou daarom als brandstof alternatief moeten dienen voor voertuigen in de transportsector.

Verder werd door Fennema en Miller ook de voorzieningszekerheid van gas voor de Europese gasmarkt besproken. Dit is een belangrijk onderwerp omdat Rusland de afgelopen jaren een aantal keer de levering van gas naar Oekraïne heeft stopgezet. Oekraïne is echter een belangrijk doorvoerland van Russisch gas naar Europa. Door de spanningen tussen Rusland en Oekraïne kwam de gaslevering naar de rest van Europa in gevaar. Nu blijkt er verandering te komen in deze situatie. De Gasunie en Gazprom zijn het er samen over eens dat de samenwerking tussen deze bedrijven van groot belang is om Europa te verzekeren van een stabiele en betaalbare energievoorziening.

Reactie van Technisch Werken
Het is goed dat er een akkoord wordt gesloten tussen de Gasunie en Gazprom. De politieke conflicten tussen Rusland en Europa zijn vooralsnog alleen maar slecht geweest voor de handel. Er zijn alleen maar verliezers daarom moet men nu constructief aan de slag om er voor te zorgen dat leveringen weer mogelijk zijn en landen weer vrij met elkaar kunnen handel drijven. De consumenten zullen hier alleen maar baat bij hebben. Sommige politieke conflicten zullen nooit opgelost worden.