Ruim 139.000 minder jongeren aan het werk door sinds corona in 2020

Van alle werkenden op de arbeidsmarkt worden jongeren het hardste getroffen door de coronacrisis. Het CBS noemt mensen in de leeftijd tussen 15 en 24 jaar jongeren. In deze leeftijdscategorie is het aantal werkenden vanaf februari gedaald met 139.000 personen gedaald. Na februari 2020 deed de coronacrisis haar intrede in Nederland. Toen is er veel veranderd. Bedrijven kregen te maken met zogenaamde coronamaatregelen. Die zorgden er voor dat bepaalde sectoren belemmeringen kregen in de handel en dienstverlening.

Er zijn bedrijven die hierdoor enorm in de problemen zijn gekomen. De overheid heeft met steunmaatregelen er voor gezorgd dat een groot aantal bedrijven nog konden blijven voortbestaan. Vaak gebeurde dit wel in afgeslankte vorm. Hoewel ontslagen zoveel mogelijk zijn voorkomen werden veel flexwerkers en tijdelijke krachten naar huis gestuurd. Ook jongeren kwamen geregeld zonder werk te zitten. In februari hadden er nog meer dan 1,4 miljoen jongeren werk in Nederland. In de maand mei waren dat er minder dan 1,3 miljoen. Dat bleek uit cijfers van het CBS. Bij jongeren neemt de werkgelegenheid vanwege de coronacrisis sterker af dan bij mensen in andere leeftijden. Ter vergelijking daalde het aantal werkenden in de leeftijd van 25 tot 45 jaar met slechts 18.000 en in de leeftijd tussen de 45 en 75 jaar was dat 45.000. Gelukkig zijn het ook vaak de jongeren die het eerste aan een baan worden geholpen als de economie aantrekt.