Rabobank: werkloosheid kan oplopen tot 7 procent eind 2020

De economen van de Rabobank op maandag 8 juni 2020 in hun kwartaalbericht verschillende prognoses gegeven over de ontwikkeling van de Nederlandse economie de komende tijd. Daarin is uitgebreid aandacht besteed aan de effecten van de coronacrisis. Deze crisis heeft een vernietigende werking gehad op de economie. Verschillende bedrijven hebben te maken gehad met een verlies in omzet en marge. Daarnaast is er ook nog sprake van een daling in opdrachten en productie. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de werkgelegenheid. Bedrijven kunnen niet personeel doorbetalen als er geen werk is. Daarom heeft de overheid doormiddel van de NOW regeling getracht een oplossing te bieden. Deze oplossing kan echter niet voorkomen dat de werkloosheid zal gaan toenemen.

Werkloosheid onder flexwerkers

In 2020 zal de werkloosheid in Nederland gaan stijgen. Aan het begin van dit jaar zaten 284.000 Nederlanders thuis zonder baan. Er was toen sprake van een werkloosheid van 3 procent. De Rabobank-economen verwachten dat het aantal werklozen tegen het einde van 2020 zal gaan stijgen tot 7 procent. Dat is ruim een verdubbeling van de werkloosheid die geregistreerd werd aan het begin van 2020. De werkloosheid neemt toe omdat er steeds meer flexwerkers hun baan zullen verliezen.

Werkloosheid onder zzp’ers

Daarnaast zullen ook steeds meer zelfstandigen zonder personeel merken dat de werkgelegenheid afneemt. De laatste groep heeft in eerste instantie geen recht op WW. De meeste flexwerkers hebben wel WW-rechten opgebouwd. Het aantal mensen dat in de WW terecht zal komen neemt toe tegen het einde van 2020. Toch kunnen er ook positieve ontwikkelingen plaatsvinden op de arbeidsmarkt waardoor de werkgelegenheid weer een kleine impuls kan krijgen.