ABN AMRO verwacht stijging werkloosheid in 2020

Het komende jaar zal er volgens de ABN AMRO een vertraging plaatsvinden in de economische groei. Door een tragere economische groei zullen bedrijven naar verwachting minder omzet en marge behalen. Bedrijven zullen moeten bezuinigen en gaan meer op de kosten letten. Dat heeft tot gevolg dat ook het personeelsbestand van veel bedrijven zal gaan krimpen met werkloosheid tot gevolg. Volgens de economen van de ABN AMRO zal de werkloosheid in 2020 gaan stijgen naar 3,7 procent terwijl de werkloosheid in 2019 naar verwachting nog op 3,4 procent zal uitkomen. De economische groei zal onder andere dalen vanwege de stikstofcrisis. Daarnaast zijn er nog veel andere onzekere factoren die van invloed zijn op de economie zoals de brexit en internationale handelsafspraken.

Nederland heeft als import- en exportland veel last van de handelsbarrières die in 2019 zijn opgeworpen doormiddel van importheffingen. In Nederland hebben de bedrijven ook nog te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De kans is groot dat deze wet juist in deze tijd een negatieve uitwerking zal hebben op de arbeidsmarkt en de werkloosheid. Flexwerk wordt duurder maar het aannemen van vaste krachten neemt extra risico’s met zich mee. Daarom zullen veel bedrijven het komende jaar waarschijnlijk geen vaste krachten aannemen maar ook de inzet van duurdere flexkrachten zoveel mogelijk beperken. De werkloosheid onder flexwerkers zal door de WAB juist eerder toenemen in plaats van afnemen. Dat zorgt er voor dat de WAB de onzekerheid onder flexwerkers vergroot in plaats van verkleind.