Rabobank verwacht economische krimp aan het einde van 2022

Aan het einde van 2022 zal de economie van Nederland een krimp vertonen. Dat is de inschatting van de Rabobank. Deze bank verwacht ook dat in 2023 een krimp zal plaatsvinden. De economen van de Rabobank hebben deze inschatting gegeven. De economen geven aan dat de oplopende prijzen de oorzaak zijn van een economische teruggang. Het is al geruime tijd bekend dat de boodschappen en vooral ook de energie voor bedrijven en consumenten duurder zijn geworden. Bedrijven maar ook huishoudens hebben daardoor minder geld over om te besteden aan andere uitgaven. In 2022 is de economie tot op dit moment behoorlijk gegroeid.

Over het hele jaar zal daarom nog wel een economische groei worden verwacht van 4,7 procent. In 2023 is er voor een groot deel van het jaar sprake van een economische teruggang. Desondanks zal ook in 2023 volgens de economen van de bank een economische groei plaatsvinden van ongeveer 0,2 procent. De daling in de koopkracht is de veroorzaker van een dalende economische groei. De consumenten hebben weliswaar te maken gehad met loonstijgingen. Die stijgingen zorgen er echter niet voor dat de gevolgen van de inflatie worden gecompenseerd. Het gevolg  is dat er een groot gat kan ontstaan tussen de inkomsten en de uitgaven van huishoudens in Nederland. Dit gat kan niet worden opgevuld en zal daarom ook voor de langere termijn betekenen dat er minder geld in de economie wordt uitgegeven.