Personeel Tata Steel beoordeelt fusie met ThyssenKrupp in mei 2018

De Europese staalproducenten ThyssenKrupp en de Nederlandse vestiging van Tata Steel zijn al geruime tijd van plan om hun Europese activiteiten te gaan samenvoegen. Dat zorgt voor ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering van beide bedrijven. Bovendien hebben de fusieplannen ook gevolgen voor het personeelsbestand van de Nederlandse vestiging van Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp.

Verschillende factoren hebben invloed op de fusie. Niet alleen de top van beide bedrijven heeft zich over de situatie uitgesproken ook het personeel mag een reactie geven. Inmiddels is de voorgenomen fusie ter goedkeuring voorgelegd aan het personeel van Tata in IJmuiden. Vorige week kregen de personeelsvertegenwoordigers uitleg over de fusie tussen de Europese activiteiten van staalreus Tata Steel en ThyssenKrupp. Het personeel zal opnieuw kritisch kijken naar de plannen. Daarbij werd aangegeven dat ze nog een “aanzienlijke tijd” nodig hebben om de plannen andermaal kritisch te bekijken.

Er zijn nog verschillende vragen die door Tata Steel moeten worden beantwoord voordat er een advies kan worden uitgebracht door de afvaardiging van het personeel van de staalproducent. Zo zijn er vragen over de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Tata. Deze research en development activiteiten zouden mogelijk in Nederland actief worden en worden uitgebouwd. Daarnaast is de afvaardiging van personeelszaken benieuwd naar de investeringsbereidheid van het bedrijf in de komende jaren.

De afgelopen tijd is de centrale ondernemingsraad altijd kritisch geweest over de fusie tussen de staalbedrijven. Het personeel is onder andere bezorgd over het verlies van werkgelegenheid bij een fusie tussen de staalbedrijven. Bij een fusie tussen bedrijven gaan er meestal veel banen verloren. Dat bespaart kosten maar zorgt er ook voor dat er in bepaalde regio’s meer werklozen op de arbeidsmarkt komen. Dat is niet gunstig voor de lokale economie. Om die reden zijn vakbonden en andere organisaties die opkomen voor de belangen van personeel vaak kritisch over fusieplannen.