Pensioenstelsel in Nederland goed of niet

Volgens minister Henk Kamp van Sociale Zaken hebben we in Nederland nog steeds het beste pensioenstelsel hebben. Met nog steeds een dekking van 98 procent zou Nederland het heel goed. De dekking zou volgens hem eigenlijk 100 procent moeten zijn. Volgens minister Kamp gaan de pensioenfondsen de komende tijd gemiddeld 2,5 procent korten in plaats van de berichten dat pensioenfondsen maximaal 7 procent gaan korten op pensioenen.

In mijn ogen blijft dit speculeren. Je doet het in Nederland goed met pensioenen wanneer je weet wat de waarde van je pensioen is. Deze waarde is voor veel mensen een belangrijke zekerheid. Werknemers hebben een groot deel van hun leven gewerkt om na hun 65ste of 67ste te genieten van een pensioen. Wanneer de pensioenuitkering niet meer een zekerheid is zorgt dat voor onrust. Deze onrust ontstaat ook bij de mensen die nog aan het werk zijn. Het beleggen van pensioenfondsen is een risicovolle aangelegenheid. Deze fondsen beleggen met geld dat werknemers in goed vertouwen in een pensioenfonds hebben gestopt.

Wanneer de economie verslechtert zullen de beursen tegenvallende cijfers publiceren. De beleggingen van pensioenfondsen zullen daarvan ook de nadelige gevolgen ondervinden. Uiteindelijk worden de verliezen afgewikkeld op degene die het pensioen uitgekeerd zou moeten krijgen. Dat is natuurlijk een wrange situatie. Ik ben benieuwd of de overheid hier ook een structurele oplossing voor gaat bieden. Het is natuurlijk erg gemakkelijk om te beweren dat in Nederland alles verhoudingsgewijs goed gaat. Daar hebben de mensen die met pensioen gaan natuurlijk niets aan wanneer hun pensioen omlaag gaat.