Payrollbedrijven moeten zich ook aan de cao voor de uitzendbranche houden

Payrollbedrijven zullen zich aan de cao voor de uitzendbranche moeten houden. Dit heeft de rechter bepaald. Als de cao voor de uitzendbranche houden binnenkort algemeen verbindend verklaard is moeten de payrollbedrijven deze cao naleven. Twee payrollbedrijven hadden een rechtszaak aangespannen om onder de cao voor de uitzendbranche uit te kunnen komen. Het gaat hierbij om de payrollbedrijven Tentoo en DPA. Deze bedrijven bemiddelen zogenaamde payrollwerknemers die ook wel payrollers worden genoemd. De payrollbedrijven willen graag een eigen cao hanteren zodat ze andere arbeidsvoorwaarden kunnen bieden aan de payrollmedewerkers. In de praktijk kan dat betekenen dat werknemers die op payrollbasis werken minder gunstige arbeidsvoorwaarden hebben. Bepaalde payrollbedrijven betalen bijvoorbeeld twintig vakantiedagen uit aan payrollmedewerkers terwijl uitzendbureaus die de uitzend-cao moeten naleven in totaal 25 vakantiedagen uitbetalen.

Wat is payrolling of payrollen?
Payrollen is een speciale constructie waarbij een werknemer (die ook wel payroller wordt genoemd) door een payrollbedrijf wordt ondergebracht bij een ander bedrijf die als inlener wordt beschouwd. Bij deze payrollconstructie blijft de payroller feitelijk in dienst van het payrollbedrijf. Een payrollbedrijf gaat meestal langdurige samenwerkingsverbanden aan met haar opdrachtgevers oftewel de inleners. Dat betekend dat payrollers in de praktijk vaak lang voor een payrollbedrijf werken hoewel ze feitelijk de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren bij de opdrachtgever of inlener. Het komt in de praktijk echter regelmatig voor dat payrollwerknemers minder gunstige arbeidsvoorwaarden hebben dat de werknemers die wel rechtstreeks werkzaam zijn bij het bedrijf waardoor de payrollers zijn ingeleend. Deze scheefgroei wordt als oneerlijk beschouwd.

Cao voor uitzendkrachten
Een payrollbedrijf zend in feite ook personeel uit aan een bedrijf. Meestal hoeft een payrollbedrijf hiervoor zelf niet het personeel te zoeken, te werven en te selecteren maar na de plaatsing bij de inleners lijkt de verhouding tussen de payroller en het payrollbedrijf veel op de verhouding die een uitzendkracht heeft met het uitzendbureau. De rechter heeft de conclusie getrokken dat het bemiddelen van payrollers lijkt op het bemiddelen van uitzendkrachten. Vanwege deze vergelijking zou ook de cao voor uitzendkrachten van toepassing moeten zijn aldus de rechter. Dit zal in de praktijk kunnen betekenen dat payrollers binnenkort gunstiger arbeidsvoorwaarden zullen krijgen omdat ze moeten worden beloond volgens de cao voor uitzendkrachten.