OPEC verlengt lage olieproductie tot maart 2020

Afgelopen maandag zouden de leden van oliekartel OPEC hebben besloten om de olieproductie laag te houden tot maart 2020. Dat hebben drie ingewijden aangegeven. De olieprijs is volgens de OPEC nog niet op het gewenste niveau. Amerika heeft te maken met groeiende olievoorraden dat zorgt er voor dat het aanbod op de oliemarkt groeiende is. Daarnaast is de economische groei wereldwijd aan het afzwakken. Deze laatste ontwikkeling zorgt er voor dat er minder vraag naar olie is. Als de OPEC zou besluiten om de olieproductie te verhogen zou de olieprijs nog verder omlaag gaan. Het aanbod zou dan namelijk alleen maar verder toenemen. Daarom heeft de OPEC besloten om de productieverlaging te handhaven de komende periode.

Ook Rusland heeft besloten om de komende tijd haar olieproductie te bevriezen. Afgelopen weekend werd dit bekend gemaakt door de Russische president Vladimir Poetin. Hij gaf afgelopen weekend al aan dat Rusland ook achter de verlenging van de productiebeperkingen zal gaan staan. Sinds de zomer van 2017 wordt het aanbod van olie gecontroleerd op de oliemarkt. Dat heeft er voor gezorgd dat de waarde van een vat Brentolie boven de 50 euro bleef. Aan de andere kant zorgt de verlaging van de olieproductie door de OPEC er ook voor dat het aandeel van de OPEC-landen op de oliemarkt naar het laagste niveau is gedaald sinds 1991. Er werd bewust gekozen voor een verlenging van negen maanden in plaats van zes maanden. Daardoor zou de volgende bijeenkomst van de OPEC niet samenvallen met het einde van de productieverlaging. Volgens de verwachting zullen de leden van de OPEC in december weer bij elkaar komen.