Gratis programmeeropleiding volgen op programmeerschool Codam Amsterdan vanaf 2 juli 2019

Technische bedrijven en ICT-bedrijven hebben in Nederland een groot tekort aan ervaren programmeurs. Dat blijkt onder andere uit het grote aantal vacatures dat open staat voor programmeurs op de arbeidsmarkt. Niet alleen bedrijven zoals Google en Bol.com zijn op zoek naar programmeurs ook financiële instellingen zoals de ABN-Amro en fintech bedrijven zijn dringend op zoek naar medewerkers die goed kunnen programmeren. Gerenommeerde bedrijven en startups kunnen programmeurs inzetten in de ontwikkeling van nieuwe digitale toepassingen en het onderhoud en optimalisatie van bestaande systemen.

Er is echter een tekort aan ervaren krachten op dit gebied. Daarom moeten er meer programmeurs worden opgeleid. Om dit te bewerkstelligen wordt dinsdag 2 juli 2019 de Amsterdamse programmeerschool Codam door koningin Máxima geopend. De programmeeropleiding die op Codam wordt gegeven verschilt van andere programmeeropleidingen in Nederland. Zo kan de opleiding tot programmeur daar gratis worden gevolgd. Daarnaast is er geen diploma of vooropleiding verplicht voor de aanmelding voor de opleiding. De doelstelling is dat ook mensen die van nature aanleg hebben om programmeur te worden en nog niet eerder de kans hebben gehad om een opleiding te volgen dit in de toekomst bij Codam wel kunnen doen.

Door de drempel zo laag mogelijk te maken hoopt Codam op zoveel mogelijk aanmeldingen. Codam is in feite een stichting. De Stichting Codam is opgezet door Corinne Vigreux. Codam-woordvoerster Lisa Stamm gaf in een reactie aan dat de gedachte achter de oprichting van Codam het tekort is aan “professionele programmeurs”. Dit werd opgemerkt door Tom Tom maar ook bij heel veel andere techbedrijven is dit een groot probleem. Verder werd door de woordvoerster aangegeven dat te weinig mensen toegang hebben tot onderwijs.

De kosten van een opleiding kan voor bepaalde mensen een struikelblok vormen. Ook het feit dat ze een andere (voor)opleiding niet hebben afgerond kan voor bepaalde vervolgopleidingen een lastig punt vormen. Deze groepen hebben een lastige positie op de arbeidsmarkt. De opleiding tot programmeur kan wellicht een oplossing bieden. Ze kunnen zich via deze gratis opleiding ontwikkelen in een speciaal vakgebied waaraan veel behoefte is op de arbeidsmarkt en waarin de kans op werk heel groot is.