OPEC houdt productieniveau in stand eind 2015

Op vrijdag 4 december werd een verklaring van de OPEC vrijgegeven. In deze verklaring is door het oliekartel geen melding opgenomen over het verlagen van het productieniveau. Eerder hadden de landen van de OPEC nog afspraken gemaakt over een zogenoemd productieplafond. Dit productieplafond zou 30 miljoen vaten olie per dag zijn.

In de praktijk bleek dat de landen zich weinig aantrokken van deze richtlijn. De afgelopen maanden was het productieniveau ongeveer 31,5 miljoen vaten per dag. Dat is anderhalf miljoen meer dan het dagelijkse maximum volgens de afspraak. Landen zoals Saudi-Arabie en Iran waren niet van plan om het productieplafond te verlagen. Ze willen door een hoge productie de olieprijs laag houden maar een land zoals Venezuela kampt met financiële problemen omdat de productiekosten van olie daar hoger liggen dan de OPEC-landen in het Midden-Oosten.

Amerika en Rusland worden gezien als concurrenten van de OPEC. Deze grote landen hebben ook hogere productiekosten dan de meeste landen die tot de OPEC behoren. Bij een lage olieprijs kost de productie van olie meer dan deze oplevert.  Als de prijs langdurig laag blijft zullen deze landen noodgedwongen de olieproductie moeten verminderen. In dat geval zal men de investeringen in deze sector moeten staken.

Reactie van Technisch Werken

Op de website technischwerken.nl zijn de afgelopen maanden al meerdere berichten verschenen over de strijd op de oliemarkt. Nu blijken ook bedrijven in Nederland de problemen te ervaren. Verschillende toeleveranciers voor de petrochemische sector merken een afname aan opdrachten. Daardoor moeten sommige bedrijven personeel noodgedwongen ontslaan. Er zijn echter ook al constructiebedrijven failliet verklaard omdat ze het financieel niet meer konden redden. Dat zijn allemaal gevolgen van de politieke oorlog om de olie. De oorlog in Syrië is voor een belangrijk deel ook een gewapende oorlog om olie. Meestal ontstaan oorlogen in de politiek en handel voordat ze in de praktijk tot gewapende conflicten leiden.  De escalatie en de extreem lage olieprijs gaan op dit moment gelijk op. Achter de schermen werken veel landen aan technologieën om de afhankelijkheid van olie en gas te verminderen. Duurzame energie uit natuurbronnen zoals water, wind en zon worden steeds populairder.

Dat is logisch want niet alleen de natuur wordt geholpen. De politiek kijkt ook steeds meer naar duurzame energie als structurele oplossing tegen CO2 emissie. Ook de afhankelijkheid van olie en gas uit het buitenland stelt veel politici niet gerust. Daarom wordt haast gemaakt met de zoektoch naar duurzame alternatieven. De klimaattop is een bijzondere klimaatop omdat er echt wat gedaan moet worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan terwijl er ook landen tussen de aanwezigen zitten die de brandstoffen produceren die juist voor een verhoging van de CO2 uitstoot zorgen.