Ook in april 2020 in de bouwsector 1,5 meter afstand

De bouwsector is een belangrijke sector voor Nederland. Er is nog steeds een enorme vraag naar woningen, utiliteit en civiele kunstwerken. Bouwbedrijven werken met man en macht aan het oplossen van deze vraagstukken. Toch ontkomt ook de bouwsector niet aan de coronacrisis. De bouw is een bijzondere sector omdat in deze sector mensen niet vanuit hun eigen huis kunnen werken.

Bouwvakkers moeten op bouwprojecten echter wel aan de regelgeving voldoen en de richtlijnen vanuit de overheid. Dat betekent ook dat bouwvakkers 1,5 meter afstand moeten tenzij het echt niet anders kan. In sommige situaties ontkomt men er niet aan dat men iets dichter bij elkaar staat dan de aangegeven afstand. Bijvoorbeeld bij het monteren van cv-ketels en andere objecten of installaties waarbij een monteur of bouwmedewerker de andere medewerker moet assisteren.

Ook de veiligheid speelt een belangrijke rol evenals de arbowet. Sommige elementen en onderdelen mag men bijvoorbeeld niet met één persoon verplaatsen vanwege de belasting van het lichaam. De richtlijnen van de overheid zijn echter wel een belangrijk aspect van het nieuwe werken in de coronacrisis. Veel bouwbedrijven kiezen er voor om zo weinig mogelijk mensen te wisselen en te werken met vaste team. Zo wordt de kans op besmetting met corona ook kleiner.