Bouwsector merkt gevolgen corona in 2020 door uitstel en annulering projecten

Verschillende sectoren hebben last van de effecten van het coronavirus. De afgelopen tijd zijn onder andere de horeca, de toeristenbranche en de luchtvaartsector hard geraakt. Inmiddels is duidelijk dat meerdere sectoren last zullen hebben van een terugloop in het aantal projecten en transacties. Ook de bouwsector zal de gevolgen in 2020 gaan merken. Deze sector zal de komende tijd net als andere sectoren de dupe worden van de coronacrisis.

De bouw heeft te maken met het uitstellen van nieuwe bouwprojecten. Daarnaast wordt ook een deel van de lopende projecten uitgesteld. Verder is er een terugloop in het aantal werknemers dat actief is in de bouw. Dit komt onder andere omdat Oost-Europese bouwvakkers vertrekken naar hun thuisland schrijft Het Financieele Dagblad. Verder blijft ook een deel van het bouwpersoneel thuis vanwege verkoudheidsklachten. Coen van Rooyen de directeur van de bouwbranchevereniging NVB heeft aan het FD laten weten dat volgens leden van deze vereniging veel geplande bouwprojecten stil komen te liggen. Een voorbeeld hiervoor wordt door hem genoemd. Een hotelketen heeft aan een bouwbedrijf laten weten dat de opdracht voor de bouw van een nieuw hotel nu even niet wordt ondertekend. “De bezetting van de hotels daalde namelijk met 96 procent”.

De bouwsector voert opdrachten uit voor zowel bedrijven, overheden als burgers. Al deze onderdelen van de maatschappij merken echter de gevolgen van corona. Dat zorgt er voor dat iedereen terughoudender wordt. Bouwprojecten worden vertraagd. Sommige bouwprojecten worden uitgesteld. Weer andere bouwprojecten worden afgezegd totdat er betere tijden aanbreken. Dat is slecht voor bouwbedrijven maar eigenlijk voor de hele maatschappij. De woningbouw neemt af waardoor het aanbod aan woningen afneemt. Dat zorgt er voor dat mensen die graag een huis willen kopen in de knel komen te zitten. Dat is niet gunstig want de woningmarkt zal al in de knel oftewel op slot. Ook kunnen bedrijven niet uitbouwen. Het wordt overal rustiger. Toch zal ook deze tijd voorbij gaan. De overheid houd wel rekening met een paar maanden problematiek met betrekking tot corona. Toch is in China al een herstel merkbaar.