Nieuwe opleidingssubsidie binnen twee dagen leeg in mei 2022

De overheid heeft een paar dagen geleden opnieuw een bedrag beschikbaar gesteld om de beroepsbevolking opleidingen te laten volgen. Sinds 1 maart kunnen mensen een tegemoetkoming krijgen in het volgen van een opleiding. Dit bedrag is maximaal 1000 euro en wordt vanuit het UWV betaald. Dit gebeurd in het kader van de zogeheten STAP-regeling. Deze regeling is ingevoerd omdat mensen hun studiekosten niet meer kunnen aftrekken bij de belastingdienst.

Sinds maandagochtend 10 uur kon men de tegemoetkoming aanvragen voor opleidingen die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt bevorderen. In de dinsdagavond daarop was het totale beschikbare subsidiegeld voor de STAP-regeling alweer op. Dit bericht werd bekend gemaakt door het UWV. De STAP-regeling moet er voor zorgen dat zowel mensen die werken als mensen die nog geen werk hebben een studie kunnen gaan volgen. Het UWV gaf aan dat 43.000 mensen in de startblokken stonden om meteen hun aanvraag in te dienen toen het loket open ging. Bij de eerste ronde was de interesse zo groot dat dit tot technische problemen leidde met betrekking tot de aanvragen. Inmiddels gaat het wel goed op de website van het UWV.