NHG heeft door gestegen huizenprijzen een grotere buffer in 2020 opgebouwd

In het eerste kwartaal van dit jaar is het garantievermogen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) toegenomen tot bijna 1,5 miljard euro. Door de stijging in de woningprijzen is het vermogen van de NHG verder gegroeid. De NHG compenseert namelijk onder bepaalde omstandigheden het verschil in de hoogte van de hypotheek en de prijs die een woning heeft opgebracht bij een gedwongen verkoop. Als een woning noodgedwongen verkocht moet worden kan de verkoopprijs lager zijn dan de hoogte van de hypotheek. Om te voorkomen dat de woningeigenaar(s) met een restschuld blijven zitten kunnen ze bij de aanschaf van een woning een hypotheek onder NHG afsluiten. Aan het afsluiten van een hypotheek onder NHG zijn wel voorwaarden verbonden.

Nu er weinig huizen tegen lagere verkoopprijzen worden verkocht doen minder mensen een beroep op de NHG. Daardoor blijft het geld in de NHG-kas zitten. Als er ook nog meer mensen een woning kopen onder de NHG neemt geld alleen maar verder toe in de NHG-reserves. Er is sprake van een toename van 1,7 procent ten opzichte van het geld dat de NHG eind van 2019 in beheer had. Steeds meer hypotheken die worden afgesloten vallen onder de NHG-garantie. Er komt daardoor meer provisie binnen bij de NHG-organisatie. Er werd weinig beroep gedaan op de NHG en als er een beroep op dit garantiefonds werd gedaan ging het om relatief kleine bedragen.

Er kunnen in de toekomst ook veranderingen plaatsvinden op de woningmarkt die er voor zorgen dat de woningprijzen gaan dalen. Bij lagere woningprijzen kunnen meer woningen spreekwoordelijk onder water komen te staan. Dat betekent dat de eigenaar bij een gedwongen verkoop een restschuld overhoud. In dat geval heeft de NHG de afgelopen jaren voldoende reserves opgebouwd om een groot deel van de verliezen te compenseren. Misschien heeft de NGH wel wat te veel reserves. De kans dat de huizenmarkt inklapt is namelijk nog niet heel groot ook niet nu de coronacrisis.