Nederlanders wonen gemiddeld 22,6 kilometer van het werk in 2017

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat Nederlanders gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk wonen. Deze afstand blijkt de afgelopen tien jaar ongeveer contant te zijn geweest volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Hij geeft aan dat de afstand nauwkeuriger is gemeten door een nieuwe methode maar dat de uitkomst geen duidelijk verschil toont. Het maximale verschil zou 1 kilometer extra zijn. Door de afstand wordt duidelijk dat veel Nederlanders verhoudingsgewijs veel tijd kwijt zijn aan woon-werkverkeer. Tien jaar geleden was dat ook al zo.

De oorzaak van het feit dat de reisafstand en de reistijd vrij constant blijven is niet duidelijk. In het onderzoek zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) buiten beschouwing gelaten. Er is wel sprake van een groei in flexwerk de afgelopen jaren. Deze groei kan echter niet verklaren waarom de reisafstand en de reistijd gelijk blijven voor veel Nederlandse werknemers. Wereldwijd hoort Nederland tot de top als het gaat om reistijd. Gemiddeld doen Nederlanders ongeveer dertig minuten over een afstand van 20 kilometer. Dat ligt ruim boven het Europees gemiddelde volgend de OESO. Op nummer 1 staan Zuid-Koreanen. Werknemers uit dit land zijn wereldkampioen forensen. Gemiddeld zijn deze werknemers  twee keer zo lang onderweg als Nederlandse werknemers.