Natuurmonumenten bezorgd om recreatiebouwprojecten Nederlandse kustgebieden in 2018

De belangen van mens en natuur moeten goed op elkaar worden afgestemd om een goede leefbare situatie te realiseren waarin flora, fauna en de mens elkaar niet belemmeren. Dat klinkt idealistisch en dat is het ook. In de praktijk is deze optimale balans vaak nauwelijks realiseerbaar en wordt dikwijls de natuur opgeofferd voor de wensen van (een paar welvarende) mensen. Natuurorganisaties proberen echter met man en macht er voor te zorgen dat overheden, projectleiders en bedrijven rekening houden met het milieu. Dat lijkt misschien een onmogelijke opgave maar gelukkig is er wet en regelgeving die bedreigde natuur beschermd en er voor zorgt dat niet alleen bedreigde natuurgebieden maar ook specifieke diersoorten worden beschermd tegen de bouwdrift van sommige mensen en projectorganisaties.

Bouw recreatiewoningen
Het lijkt er op dat oude recreatiegebieden niet meer worden gerenoveerd zegt Björn van den Boom van Natuurmonumenten. In de verouderde natuurgebieden in Nederland worden steeds meer arbeidsmigranten ondergebracht of projectontwikkelaars kopen ze op. Anno 2018 willen steeds meer rijkere Nederlanders een hip gebouw neerzetten aan de kunst. Er zijn verschillende populaire namen in de bouwwereld ontstaan. Voorbeelden van moderne recreatiewoningen zijn een eco-lodge of een state of the art-recreatiepark. Deze worden aangebracht aan een leeg stuk strand. Volgens de heer van den Boom kunnen we in Nederland wel architectuurprijzen uit gaan delen aan de stranden, maar liever houdt Natuurmonumenten de kust onbebouwd en ongerept zoals het natuurlijk hoort te zijn.

Kustpact
De Nederlandse stranden kunnen door projectontwikkelaars niet zomaar worden volgebouwd met gebouwen. Door het zogenaamde Kustpact zijn er duidelijke kaders geboden. Hierin is vastgelegd dat er geen nieuwe woningen op de stranden van de Noordzee gebouwd mogen worden. De kustgebieden die leeg zijn moeten ook leeg blijven. Alleen de gebieden waar al gebouwd is kunnen worden uitgebreid. Van der Boom van Natuurmonument: “Van Cadzand-Bad tot de Eemshaven hebben we 500 kilometer strand. Dat moet geen grote versteende boulevard worden zoals in Scheveningen. Prima als er nog een koffietentje bijkomt, maar we moeten zorgen dat de recreatieparken niet als olievlekken worden verspreid over de lege kustgebieden.”