NASA Ruimterobot krijgt update

Sinds 2011 maakt de NASA gebruik van een ruimterobot in het ruimtestation ISS. Deze ruimterobot draagt de naam Robonaut en bestaat op dit moment uit een hooft en armen die zijn bevestigd aan een romp. In 2014 wil de NASA haar Robonaut verbeteren. De Robonaut krijgt hiervoor een update. Dit nieuws werd door de NASA naar buiten gebracht via ABC News. De geplande update wordt de grootste update die tot nu toe is uitgevoerd aan de Robonaut.

De Robonaut moet zich ook ‘te voet’ kunnen verplaatsen. Hiervoor wil de NASA aan de huidige Robonaut benen toevoegen. Door deze update kan de Robonaut een ruimtewandeling maken. De NASA liet in een video haar plannen zien. Wanneer de update is doorgevoerd weegt de robot in totaal ongeveer 227 kilo. De totale lengte van de Robonaut wordt na de update 2,40 meter.

De toepassing voor ruimtewandelingen maakt de Robonaut tot een belangrijk instrument voor de NASA. Wanneer mensen een ruimtewandeling moeten maken als astronaut moeten daarvoor veel voorzieningen worden getroffen. Mensen hebben zuurstof nodig en moeten ruimtepakken aantrekken. Deze pakken moeten goed worden gecontroleerd. Een wandeling in de ruimte zorgt voor veel veiligheidsrisico’s. De NASA wil geen astronauten verliezen tijdens een ruimtewandeling daarom moet de uitrustig van de astronaut regelmatig worden gecontroleerd op volledigheid en deugdelijkheid. Door robots te gebruiken voor ruimtewandelingen kunnen een hoop veiligheidsrisico’s worden weggenomen. Voordat het zover is moet de Robonaut eerst worden voorzien van benen in 2014. Daarnaast moeten de benen goed getest worden en moet de robot de benen ‘leren’ te gebruiken.

Reactie Technisch Werken
De ontwikkelingen die afspelen in de ruimtevaarttechnologie zijn zeer interessant. De ruimtevaart loopt technisch voorop ten opzichte van verschillende andere technische branches. Hierdoor kunnen technologieën in de ruimtevaart worden getest en eventueel later worden toegepast in overige takken van de techniek. Het gebruik van robots wordt op dit moment echter ook gedaan in bijvoorbeeld de beveiliging en de gezondheidszorg. Hierbij spelen naast praktische ook ethische aspecten een rol. Het gebruik van robots in samenwerking met mensen is hierdoor niet onomstreden.