Ministerie van onderwijs heeft boetes opgelegd aan particuliere opleiders na uitgeven niet-erkende diploma’s in 2023

Het ministerie van Onderwijs heeft besloten om hoge boetes op te leggen aan particuliere organisaties die opleidingen aanbieden met niet-erkende diploma’s. Volgens de Volkskrant zou het gaan om honderden diploma’s die niet officieel erkend zijn in Nederland. De afgelopen jaren heeft de NCOI tientallen hbo opleidingsprogramma’s aangeboden die dikwijls maar een paar maanden duurden. De onderwijsinspectie gaf aan dat het voor cursisten net leek of ze een volwaardig hbo diploma zouden behalen. Dit was in de praktijk echter niet het geval. De opleidingen hadden namelijk geen keurmerk van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.

Als deze accreditatieorganisatie de opleiding niet officieel erkend dan heeft dat gevolgen voor de waarde daarvan op de arbeidsmarkt. Ook voor cursussen op andere opleidingsinstituten zijn niet altijd erkende diploma’s verstrekt. De Volkskrant noemt de LOI, Hogeschool Schoevers en Bestuursacademie Nederland als opleidingsorganisaties die ook niet erkende diploma’s hebben verstrekt. Demissionair minister Dijkgraaf en de Onderwijsinspectie hebben benoemd dat de opleidingsinstituten geen duidelijke informatie verstrekken over de waarde van de diploma’s en de accreditatie daar van. De diploma’s lijken daardoor wel erkend terwijl dat in de praktijk niet het geval is. Zo zouden cursisten de verwachting kunnen hebben dat ze een volwaardig bachelor diploma of master diploma kunnen behalen terwijl de accreditatieorganisatie NVAO de opleidingen niet heeft geaccrediteerd.