ECB verhoogt ECB rente mogelijk voor het laatst op donderdag 27 juli 2023

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het afgelopen jaar meerdere verhogingen doorgevoerd van de zogenaamde ECB rente. Dit is een belangrijk rentepercentage dat gekoppeld is aan andere rentepercentages. Als de ECB rente verhoogd wordt gaat de hypotheekrente omhoog en gaan de rentes op andere leningen eveneens omhoog. Uiteindelijk gaan zelfs de spaarrentes omhoog als de ECB haar rentepercentage omhoog brengt. De ECB heeft aangegeven dat de komende tijd meer renteverhogingen kunnen worden verwacht. Toch zijn er ook experts die verwachten dat de ECB de komende tijd niet meer op grote schaal renteverhogingen zal doorvoeren.

De verhogingen van de ECB rentes moeten er namelijk toe bijdragen dat de inflatie gedrukt wordt. Het inflatiepercentage staat in Europa nog vrij hoog. Door geld lenen duurder te maken zal de ECB haar doelstellingen kunnen behalen. Minder aanbod van geld betekent ook een lagere inflatie. De economie van Europa moet echter ook goed blijven draaien. Dat wordt lastig als de rentepercentages structureel hoog blijven staan. Dan is het voor bedrijven minder gunstig om investeringen te doen. Ook burgers geven minder geld uit waardoor een recessie mogelijk is. De ECB is een belangrijke factor voor de economie van Europa. Mogelijk wordt vandaag meer duidelijk over de renteverhogingen.