Minder productie door fabrieken in 2022 vanwege energiecrisis

De afgelopen tijd zijn de prijzen voor energie verder omhoog geschoten. Dat zorgt er voor dat sommige fabrieken besloten hebben om minder te produceren of de productie zelfs gedeeltelijk te staken. Doordat fabrieken minder produceren neemt ook het aantal onderdelen en producten af. De schaarste neemt toe. Dat zorgt er voor dat veel artikelen, machines, voedingsmiddelen en andere producten duurder worden. Voor veel mensen betekent dit dat de kosten gaan toenemen. Daarnaast wordt ook arbeid duurder.

De kosten van personeel schieten omhoog nu bedrijven meer salaris betalen aan personeelsleden. Daarnaast verhogen ook uitzendbureaus hun tarieven. Door al deze beslissingen en ontwikkelingen wordt het voor bedrijven minder gunstig om te produceren. Consumenten worden desondanks vanwege de schaarste geconfronteerd met hogere prijzen. Daardoor neemt de koopkracht maar ook de algehele indruk van de economie. Geen wonder dat het consumentenvertrouwen inmiddels is gedaald naar het laagste punt ooit door het CBS gemeten.