Minder CO2-uitstoot in coronatijd 2020 en 2021

Door de coronacrisis is de uitstoot van CO2 aanzienlijk naar beneden gegaan. Desondanks gaat het kabinet de Urgenda-doelstellingen niet halen. In die doelstelling is aangegeven dat er vijfentwintig procent minder CO2 moet worden uitgestoten. Uit voorlopige cijfers van het CBS kwam de daling in de CO2 uitstoot in 2020 uit op ongeveer 24,5 procent minder. Dat is behoorlijk dicht in de buurt van de Urgenda doelstelling. Er worden later door het RIVM nog nauwkeuriger cijfers weergegeven. Daaruit zal echter waarschijnlijk ook naar voren komen dat het kabinet de Urgendadoelstelling niet gaat halen.

Minder productie en wegverkeer

In 2020 is er sprake geweest van een daling in de CO2 emissie maar die is grotendeels te wijten aan de lockdownmaatregelen die er voor hebben gezorgd dat er minder werd geproduceerd en getransporteerd. Er werd minder vervoerd over de Nederlandse wegen en fabrieken stonden ook meer stil. Daardoor kwam de CO2 emissie het afgelopen jaar wel heel dicht bij doelstelling. De daling in de CO2 emissie kan echter niet als een structurele daling worden beschouwd vanwege de bijzondere omstandigheden het afgelopen jaar.

CO2 emissie in 2021 mogelijk hoger

De kans is groot dat de komende tijd meer CO2 zal worden uitgestoten. Vooral mensen meer gebruik gaan maken van de auto. Daardoor zou de CO2 emissie in 2021 wel hoger uit kunnen vallen dan in het afgelopen jaar. Aan het einde van 2020 werd vanwege de warme wintermaanden bovendien minder aardgas verbruikt wat ook een tijdelijk positief effect had op de CO2 emissie. Het is nog maar de vraag wat er de komende winter kan worden verwacht. Kortom 2020 was een uniek jaar met als één van de weinige positieve ontwikkelingen een daling in de CO2 emissie ook al is dat waarschijnlijk een tijdelijke daling.