Meer interesse in hybride warmtepompen in 2022

Er is een groeiende interesse in (hybride) warmtepompen in Nederland. Een hybride warmtepomp draait voor een deel op aardgas en voor een ander deel op een warmteoverdracht van bijvoorbeeld lucht van buiten. Dit principe werkt in feite volgens airconditioning. In eerste instantie zal voor de warmtevraag de warmtepomp worden aangesproken. Pas als de warmtevraag heel hoog is zal er aardgas worden verband. Een hybride warmtepomp is dus ook aangesloten op een verwarmingsketel. Doordat de verwarmingsketel pas in de tweede plaats wordt ingeschakeld kan veel aardgas worden bespaard.

Juist nu aardgas aanzienlijk duurder is geworden is het interessant om een andere verwarmingsmethode te hanteren dan de conventionele centrale verwarmingsketel. Een hybride ketel of hybride warmtepomp kan er voor zorgen dat het aardgasverbruik daalt. Een nog betere oplossing is een warmtepomp. Alleen is een warmtepomp niet voor alle woningen bruikbaar. Dat komt omdat een warmtepomp een lage temperatuurverwarming is. Dat houd in dat een warmtepomp verhoudingsgewijs weinig warmte kan produceren ten opzichte van een centrale verwarmingsinstallatie die gasgestookt is. Oudere woningen met slechte isolatie kunnen daardoor minder goed verwarmd worden omdat ze de warmte niet vast houden. Een hybride verwarming kan dan een oplossing zijn.