Uneto-VNI wil meer hybride warmtesystemen invoeren in 2018

Brancheorganisatie Uneto-VNI wil de komende jaren de huidige volledig gasgestookte cv-ketels gaan vervangen door hybride verwarmingssystemen. Hybride verwarmingssystemen zijn niet volledig aardgasvrij maar zorgen er wel voor dat er veel minder aardgas wordt verbrand om het water van cv-leidingen te verwarmen. Door een combinatie met een warmtepomp is een cv-ketel als het ware de tweede verwarmingsbron van een woning. In eerste instantie zal de warmtepomp worden ingeschakeld om de woning te verwarmen en als deze warmtepomp onvoldoende capaciteit heeft zal de cv-ketel in werking treden. Men spreekt hierbij ook wel over een hybridewarmtepomp of een hybrideketel.

Wat kost een hybride warmtepomp?
Een hybridewarmtepomp kost meer dan een conventionele gasgestookte cv-ketel. Dat zorgt er voor dat de prijs een belangrijke rol of zelfs een belemmering kan vormen in de energietransitie in de verwarmingstechniek. Volgens schattingen zijn gecombineerde verwarmingssystemen die bestaan uit een warmtepomp en een hybride ketel duizenden euro’s duurder dan een gasgestookte cv-ketel. De overheid zo hiervoor oplossingen moeten bedenken. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar zoals een speciale gebouw-gebonden financiering. Deze oplossing wordt onder andere door UNETO-VNI voorgesteld. In dat geval sluit de woningeigenaar een servicecontract af voor het hybride verwarmingssysteem. De woningeigenaar betaald dan een vast bedrag per maand voor de installaties. Als de woning wordt verkocht gaat het servicecontract over naar de nieuwe eigenaar.

Nulwoningen en passief huizen
Nederland wil steeds meer klimaatneutraal bouwen. Dat houdt in dat woningen in de toekomst steeds vaker en steeds beter in staat zijn om hun eigen energie op te wekken. Denk hierbij aan energieneutrale concepten zoals een nulwoning of een passiefhuis. Deze woningen zijn in staat om in hun eigen energiebehoefte te voorzien. Een hybrideoplossing is daarbij een tussenoplossing maar een verwarmingssysteem waarbij in het geheel geen aardgas wordt gebruikt is nog beter. Uneto-VNI ziet vooral kansen in hybride systemen. Doekele Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI geeft aan “als woningen straks grotendeels hun eigen, duurzame energie opwekken is de cv-ketel als onderdeel van een hybride systeem alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen, zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is”.