Meer dan 300.000 Nederlanders hebben werk door Duitsland

De Nederlandse economie en de Duitse economie zijn nauw aan elkaar verbonden. Dit is onder andere te merken in de export. De Rotterdamse haven is een belangrijke haven die als doorvoerhaven wordt gebruikt voor Duitslang. Daardoor hebben veel Nederlanders werk dankzij hun oosterburen. Verder maken verschillende Nederlandse bedrijven halffabricaten voor Duitse bedrijven. Dit zorgt ook voor een toename in de werkgelegenheid in Nederland.

Prognos AG heeft een rapport opgemaakt in opdracht van Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Dit rapport is nog niet gepubliceerd maar de Duitse krant de Frankfurter Allgemeine mocht het rapport al inzien. In het rapport staat onder andere dat 300.000 Nederlanders werk hebben door Duitsland.

Verder wordt in het rapport aangegeven dat de Duitse economie ook belangrijk is voor de economie van andere landen. In heel Europa zou de economie van Duitsland verantwoordelijk zijn voor werkgelegenheid. Het totale aantal banen in Europa wat aan Duitsland te danken is wordt door het rapport geraamd op 3,5 miljoen.

Duitsland en Europa
In het rapport van Prognos AG komt duidelijk naar voren dat de Duitse economie nauw verbonden is met andere economieën in Europa. Duitsland importeert voor ongeveer 300 miljard euro aan toeleveringsmaterialen en producten voor hun eigen bedrijven en industrie. Dit zijn voornamelijk grondstoffen die worden gebruikt in de chemische industrie. Daarnaast worden ook grondstoffen voor de metaalindustrie van Duitsland uit andere landen geïmporteerd.

Auto-industrie
De auto-industrie is erg belangrijk voor Duitsland. In Duitsland staan verschillende grote autofabrieken. Deze fabrieken maken lang niet alle auto-onderdelen zelf. Verschillende bedrijven in Europa leveren onderdelen aan de Duitse autofabrikanten. Remschijven die worden gebruikt voor auto’s komen meestal uit Tsjechië. Deze remschijven worden naar de Duitse autofabrikanten getransporteerd en vervolgens in de Duitse fabrieken gemonteerd. Dit zorgt er voor dat bedrijven in Tsjechië werk hebben en dat ook transportbedrijven werk hebben. Dit is slechts één voorbeeld van de manier waarop de Duitse industrie is verweven met de industrie en werkgelegenheid van andere landen.

Reactie van Technisch Werken
Duitsland is de belangrijkste motor van de Europese economie. Met de economie in Duitsland gaat het verhoudingsgewijs goed. Hierdoor kunnen verschillende andere landen meeprofiteren. Nederland heeft hierdoor meer werkgelegenheid. De onderlinge samenwerking tussen landen in Europa moet worden bevorderd. Hierdoor is een tijd geleden ook de euro als gezamenlijke munt ingevoerd. De samenwerkingsverbanden maken Europa sterk maar ook zwak. Als een land als Duitsland economisch zwakker wordt zullen andere landen de gevolgen daarvan ook merken. Een economische crisis veroorzaakt hierdoor een kettingreactie. Gelukkig is er nu duidelijk een groei te merken en het is positief dat Nederland ook mee kan liften op de successen van Duitsland.