Komt er een nieuwe economische crisis in 2019?

Economie is sterk verbonden met emotie dat blijkt onder andere uit het effect dat nieuwsberichten hebben op de handel. Aandelen kunnen aanzienlijk gaan zakken of stijgen ten gevolge van incidenten bij bedrijven maar ook politieke afspraken hebben een aanzienlijke invloed op het vertrouwen dat mensen hebben in de economie. Het afgelopen jaar was vanuit economisch oogpunt een gunstig jaar. De werkloosheid liep verder terug en ook de economie liet een behoorlijke groei zien. Deze twee factoren zijn in de praktijk meestal aan elkaar verbonden. Als het consumentenvertrouwen toeneemt op basis van de toenemende werkgelegenheid worden er ook meer uitgaven gedaan, ook grote uitgaven. Dat bleek onder andere uit de woningmarkt waarop de huizenprijzen steeds duurder werden.

Inmiddels is echter duidelijk dat de inflatie nauwelijks is toegenomen. In mei daalde de inflatie zelfs in de eurozone van Europa waardoor de Europese Centrale Bank meteen maar met een geruststellende verklaring kwam dat ze maatregelen zou nemen als de inflatie nog verder onderuit zou gaan. De vraag is echter of er nog veel maatregelen genomen kunnen worden. De rente staat momenteel al heel laag en de ECB heeft al fors staatsleningen opgekocht. Deze kunstmatige middelen zorgen er voor dat er nauwelijks nog maatregelen beschikbaar zijn. Als de rente bijvoorbeeld nog verder omlaag gaat moeten mensen straks gaan betalen voor het spaargeld dat ze bij de bank hebben uitstaan. Dat is een omgekeerde wereld en kan voor veel onrust zorgen op de markt.

Ook de economische spanningen tussen grootmachten zoals Amerika en China maken veel consumenten en bedrijven bezorgd. De spanningen tussen Amerika en Iran lopen ook verder op. Er was zelfs sprake van oorlogsdreiging. Daardoor gaan de olieprijzen weer verder omhoog. Wederom weer een bewijs van de invloed van emotie op de markt. Juist deze toenemende negatieve emotie op de markt zorgt er voor dat het economische groeicijfer verder omlaag gaat. Een economische crisis zullen we waarschijnlijk nog niet krijgen in 2019 maar de positieve berichtgeving over de economie en de woningmarkt zal de komende tijd wel afzwakken.