Hoe lost China de economische crisis op?

Hoewel in Nederland steeds kritischer gekeken wordt naar het verstrekken van kredieten door banken wordt aan de andere kant van de wereld een geheel andere aanpak ingevoerd om de economie aan de gang te krijgen en aan de gang te houden. China past een andere strategie toe dan veel Europese laden. De Chinese banken hebben in december 2011 juist meer leningen verstrekt. Dit kon gebeuren omdat er versoepelde restricties op kredietverstrekkingen zijn die door de overheid van China zijn ingevoerd. De kapitaaleisen voor banken in China zijn verlaagd waardoor het verstrekken van leningen werd gestimuleerd. Ook heeft de overheid van China de banken opgedragen om kleine ondernemers meer leningen te verstrekken zodat die meer kunnen investeren en groeien.

Het effect van deze versoepeling blijkt uit de cijfers van de centrale bank van China. Deze bank had in december 2011 voor 640,5 miljard yuan uitstaan aan leningen. Dit was in de maand november 2011 nog 562,2 miljard yuan.

Wat het verschil is tussen de kapitaaleisen van Chinese banken en Nederlandse banken is mij niet bekend. Het is echter wel duidelijk dat in Nederland meer de “hand op de knip” gaat in plaats van dat er geld wordt uitgegeven en geïnvesteerd. Het is lastig voor een overheid om de juiste afweging te maken in een economische crisis. Moet je nu gaan bezuinigen en minder leningen verstrekken of moet je de luchtbel van leningen juist oppompen en nog meer geleend geld in de maatschappij stoppen. China worsteld ook met die vraag. Eerder had China namelijk de kredietverstrekking juist beperkt om te voorkomen dat er een nog grotere luchtbel zou ontstaan en er een hogere inflatie op zou treden. De Chinese centrale bank gaf aan dat ze in 2012 een ”prudent monetair beleid” zal gaan voeren. De eisen voor kredietverstrekking zullen de komende tijd waarschijnlijk eerder worden versoepeld dan strenger worden gemaakt.