Raakt de bouwsector in 2014 uit de economische crisis?

Op het NOS journaal van maandag 17 februari 2014 werd verteld dat de bouw langzamerhand begint te herstellen van de economische crisis. Deze berichtgeving werd ondersteund door cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS is de bouwsector aan het einde van 2013 gegroeid. De omzet steeg in het laatste kwartaal van dat jaar met bijna één procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012.

Hiermee is een einde gekomen aan een voortdurende daling van de omzet in de bouwsector. De eerste drie kwartalen van 2013 daalde de omzet in de bouw nog. Uiteindelijk zorgde de slechte cijfers van de eerste drie kwartalen er voor dat het totale resultaat van 2013 tegen viel. Als men 2013 in zijn geheel afzet tegen 2012 dan is een daling van 4 procent in de omzet van de bouwsector zichtbaar.

Tijdens het nieuwsbericht op de NOS werden de architectenbureaus ook benoemd. In deze sector merkte men een omslag. Hoewel 2013 over het algemeen geen positief jaar was voor architecten kwam er aan het einde van dat jaar toch verandering in. In het derde kwartaal van 2013 was de waarde van de bouwopdrachten die ze kregen gestegen. Dit resulteerde uiteindelijk in een gunstig vierde kwartaal voor de bouwsector.

Reactie van Technisch Werken
De berichten over de bouw zijn hoopgevend. De huizenmarkt trekt iets aan en het consumentenvertrouwen stijgt. Dit zorgt voor een ideale mix waarmee de bouwsector uit het diepe dal omhoog kan klimmen. De oorzaken voor deze verbetering zijn moeilijk te achterhalen. Over het algemeen is de economie gebaseerd op gevoel en emoties. Men verwacht enorme tegenslagen en daar probeert men op in te spelen door veel te sparen. Als de economische tegenslagen mee blijken te vallen zijn een aantal mensen geneigd om voorzichtig duurzame investeringen te doen. Een huis of een bedrijfspand is een belangrijke duurzame investering.

Zowel particulieren als bedrijven zijn meer bereid tot deze investeringen. De bankensector zal hierin echter wel moeten faciliteren. Nadat de bankensector de problemen heeft opgelost die ze zelf veroorzaakt heeft kunnen ze weer geld beschikbaar stellen aan particulieren en bedrijven die willen investeren. Hierdoor worden belangrijke stappen gezet in de richting van een gezonde economie. Hoewel de regerende partijen niet in de laatste plaats de successen van het economisch herstel aan zichzelf toeschrijven, valt hun rol in de praktijk enorm tegen. De regering van Nederland laat grote steken vallen op het gebied van de economie. Het vertrouwen, dat ze van de burgers verlangen op het gebied van economisch herstel, hebben ze zelf niet. In plaats daarvan gaan ze verder met bezuinigen onder het mom van: het herstel is nog zo broos. Geen wonder dat veel mensen ook bezuinigen in hun uitgaven, de overheid geeft immers het voorbeeld. Pas als deze tendens goed is doorbroken kan men van een structureel herstel van de economie spreken.