Kleine stijging in hypotheekaanvragen in derde kwartaal 2023

Het aantal hypotheekaanvragen is de afgelopen tijd een klein beetje toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat is opmerkelijk want in kwartaal 2 was er nog sprake van een aanzienlijke daling. Dat kwam onder andere omdat de hypotheekrente behoorlijk was gestegen. Een effect op de woningmarkt bleef niet uit. In het tweede kwartaal daalde het aantal aanvragen voor een hypotheek met 31 procent in vergelijking met het tweede kwartaal in 2022. Daarnaast was in het derde kwartaal sprake van een kleine opleving in het aantal hypotheekaanvragen. Toen is het aantal hypotheekaanvragen gestegen met 1 procent in vergelijking tot hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit bericht werd bekend gemaakt door De Hypotheker een hypotheekverstrekker in Nederland.

De Hypotheker

Volgens De Hypotheker is de stijging de eerste in een periode van anderhalf jaar tijd. Mark de Rijke van De Hypotheker merkt op dat er volgens hem verschillende signalen zijn dat de woningmarkt aan het herstellen is. Daarbij moet worden opgemerkt dat hypotheekverstrekkers en makelaars graag een zo positief mogelijk beeld willen schetsen van de woningmarkt omdat ze aan de verkoop van woningen verdienen. De Hypotheker benoemde tevens dat het bedrag waarvoor gemiddeld een hypotheek wordt afgesloten ongeveer twee procent hoger ligt dan een jaar geleden. Dit bedrag ligt namelijk op 316.000 euro.

Trekt de huizenmarkt aan?

Hoewel er sprake is van een stijging in zowel het aantal hypotheken als wel het hypotheekbedrag kan men niet echt spreken van een serieuze opleving. De informatie van de hypotheekverstrekker moet daarom wel in het juiste daglicht worden gehouden. Er is een periode geweest van een behoorlijke daling in het aantal hypotheekaanvragen. De kans is aanwezig dat mensen de hypotheekaanvraag hebben uitgesteld waardoor er in kwartaal drie van dit jaar een inhaalslag plaats heeft gevonden. Als er echt sprake is van een opleving van de woningmarkt dan zal ook kwartaal vier een groei moeten laten zien ten opzichte van vorig jaar.