Keurmerk energiesector tegen misleiding in 2020

De energiesector heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een enorme toename in de concurrentie. Naast gerenommeerde bedrijven zijn er ook allemaal nieuwkomers op de energiemarkt gekomen. Een gedeelte van deze bedrijven heeft goede bedoelingen maar er is ook sprake van misleiding. Zo komen er ook malafide bedrijven bij mensen langs de deur of bellen ze mensen op om energiecontracten af te sluiten. Om de controle op de sector te vergroten wordt een keurmerk ingevoerd. Het is de bedoeling dat 800 van de 1500 partijen voor februari 2020 het keurmerk hebben aangevraagd. Dit staat in het dagblad De Telegraaf.

Energieleveranciers en klanten klagen veel over intermediairs. Dit zijn tussenpersonen die mensen opbellen of bij mensen langs gaan om ze te bewegen om over te stappen van energieleverancier. Deze intermediairs krijgen vaak betaald op basis van de mensen die ze hebben laten overstappen. Daarom kunnen ze heel dwingend zijn of zelfs agressief. Misleidende verkoopgesprekken komen ook voor. Deze praktijken moeten stoppen en daarom is een keurmerk volgens de energiesector noodzakelijk. Het keurmerk zal alleen worden verstrekt aan intermediairs die zich aan de bestaande wet- en regelgeving houden. Één van de eisen is bijvoorbeeld het respecteren van het bel-me-nietregister.