Uitzendbureaus zoeken financieel rechercheurs in 2019

Uitzendbureaus zijn in 2019 op zoek naar personeel voor banken op het gebied van het opsporen van crimineel geld en witwaspraktijken. Uitkeringsinstantie UWV geeft aan dat er een grote vraag is naar zogenaamd anti-witwaspersoneel. De toename in de vraag naar personeel op dit gebied heeft te maken met de steeds strengere eisen van de toezichthouders op dit gebied. Banken moeten in grote mate zelf hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van het opsporen en aangeven van criminele geldstromen.

Dit is echter werk voor specialisten en die zijn er nauwelijks te vinden op de arbeidsmarkt. Daarom schakelen banken intermediairs zoals headhunters en uitzendbureaus in om gekwalificeerd personeel te vinden. Omdat ervaren personeel nauwelijks te vinden is zoeken uitzendbureaus en headhunters nu breder. Zo zoeken ze ook naar kandidaten met een universitaire of hbo-opleiding in bedrijfseconomie of rechten. Deze opleidingen zouden een goede basis vormen. Daarnaast wordt ook naar gezocht naar criminologen en historici die bijvoorbeeld ervaring hebben in het zoeken naar informatie. Het speuren naar crimineel geld is in grote mate een uitzoekwerk dat door gespecialiseerde teams wordt uitgevoerd.

Deze teams worden steeds vaker samengesteld uit onervaren krachten maar krijgen wel een gedegen opleiding. Nora de Groot een directeur van recruitmentbedrijf voor banken en financiële instellingen Total Solutions geeft in een gesprek met de NOS het volgende aan: “een goed analytisch vermogen is vaak belangrijker dan specifieke ervaring.” Veel banken zouden volgens haar werken met grote groepen “jong afgestudeerden via uitzendbureaus”. Ook zij geeft aan dat ervaren krachten bijna niet meer te vinden zijn op dit gebied.