Kansen voor ongevaccineerd Belgisch zorgpersoneel in Nederlandse zorg in 2022?

De Belgische overheid heeft besloten om Belgisch zorgpersoneel tot 1 april de tijd te geven om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Alle medewerkers in de zorg die zich niet laten vaccineren zullen volgens de Belgische regering ontslagen moeten worden. Zorgpersoneel dat niet voor 1 januari 2022 nog niet is gevaccineerd, kan worden geschorst. Volgens de Belgische regering zouden de ontslagen zorgmedewerkers nog wel recht houden op een werkloosheidsuitkering.

De vaccinatieplicht voor zorgpersoneel is ingevoerd nadat ziekenhuizen in België de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke hadden geadviseerd om niet-gevaccineerd zorgpersoneel te schorsen en desnoods te ontslaan. De Belgische federale regering heeft een akkoord bereikt over de vaccinatieplicht voor al het gezondheidspersoneel. Deze plicht is van toepassing op iedereen die in de zorg werkt. Niet alleen mensen die werken op de IC maar ook mensen in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zullen te maken krijgen met de vaccinatieplicht. De Belgische vakbonden zijn het niet eens met deze ontwikkelingen.

Hoeveel zorgmedewerkers daadwerkelijk ontslagen zullen worden in België is onduidelijk. Wellicht kan een deel van de ontslagen zorgmedewerkers aan de slag in Nederland. Vooral in de grensregio’s zou dat een oplossing kunnen vormen voor het tekort aan zorgpersoneel in Nederland. Het is momenteel onduidelijk of het ontslagen zorgpersoneel uit België een plek zou kunnen krijgen in de Nederlandse zorg. Dit zal mogelijk duidelijk worden aan het begin van volgend jaar.