Kabinet reduceert subsidies op biomassa in 2022

De overheid heeft besloten om met een aantal subsidies voor biomassa te stoppen. Biomassa is al geruime tijd een onderwerp van discussie als het gaat om duurzame brandstoffen. De term biomassa is in feite een verzamelnaam voor verschillende brandstoffen die uit de natuur worden gehaald maar niet fossiel zijn. Hierbij kun je denken aan hout maar ook aan stro en andere plantaardige stoffen. Omdat deze stoffen telkens weer opnieuw aangroeien zou biomassa duurzaam zijn. Dat is tenminste de gedachte van veel voorstanders van het gebruik van biomassa. Er wordt door tegenstanders echter op gewezen dat biomassa helemaal niet zo duurzaam is. Bij het verbranden van biomassa komen namelijk ook schadelijke stoffen vrij.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft afgelopen vrijdag bekendgemaakt dat er minder geld voor subsidies op biomassa beschikbaar zal worden gemaakt de komende tijd. Energiecentrales die warmte produceren door de verbranding van houtresten zouden minder subsidie krijgen. Voor andere toepassingen waarin biomassa wordt verbruikt, zoals voor brandstoffen, beton en verf, blijven de subsidies wel beschikbaar. De overheid heeft besloten tot het stopzetten van het gebruik van biomassa in energiecentrales omdat er veel kritiek is op het gebruik van houtresten.

Sommige houtsoorten zouden nog steeds schadelijke stoffen vrijmaken als ze verbrand worden. daarnaast komt veel biomassa rechtstreeks van bomen die gekapt worden en wordt dus lang niet altijd gebruik gemaakt van houtresten en houtafval. Het gebruik van biomassa zou alleen goedgekeurd moeten worden als er in bepaalde processen echt geen andere stoffen gebruikt kunnen worden dan biomassa. In veel van deze sectoren heeft men dan de keuze tussen fossiele brandstoffen en biomassa. In die gevallen zou het gebruik van biomassa de voorkeur hebben.