In eerste vier maanden van 2023 zijn 955 bedrijven failliet gegaan

In Nederland zijn in de eerste vier maanden van 2023 in totaal 955 bedrijven failliet gegaan. Dat is ongeveer anderhalf keer zoveel failliete bedrijven ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Dit komt naar voren uit cijfers die bekend zijn gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS. Met name in de maand april werden veel faillissementen geregistreerd. Die maand kwam het aantal faillissementen uit op 238 bedrijven.

Dat is precies het dubbele aantal ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Als men het aantal faillissementen vergelijkt met het gemiddelde van de afgelopen tien jaar dan is het aantal bedrijven dat failliet gaat nog behoorlijk laag. In het decennium daarvoor gingen vooral meer bedrijven failliet ten opzichte van de afgelopen periode. Ongeveer twintig procent van de bedrijven die failliet is gegaan viel onder de sector handel. Dit is echter de sector met de meeste bedrijven in Nederland. Daarom is het niet verwonderlijk dat in die sector ook de meeste faillissementen zijn gevallen. Als men de cijfers van het CBS relatief bekijkt dan vielen de meeste faillissementen  in de sector vervoer en opslag.