Huishoudens met blokverwarming krijgen financiële steun in eerste helft van 2023

Woningen in Nederland die aangesloten zijn op stadsverwarming of blokverwarming kunnen niet van energieleverancier wisselen. Dat maakt deze woningen afhankelijk van de prijzen van hun energieleverancier. Dit is de leverancier die daadwerkelijk het warme water transporteert vanuit een centraal punt naar de verschillende woningen die op het warmtenet zijn aangesloten. Deze energieleveranciers die stadsverwarming of blokverwarming aanbieden hebben een stevige positie op de energiemarkt omdat de woningen die bij hun zijn aangesloten eigenlijk geen vrije keuze hebben tussen energieleveranciers. Daarom hebben gebruikers van stadswarmte of blokverwarming een behoorlijk hoge energierekening gekregen. De overheid heeft geruime tijd onderhandeld over de manier waarop deze huishoudens ondersteuning zouden kunnen krijgen op dit gebied. Langzaam maar zeker krijgt de steunregeling voor huishoudens met een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit vorm.

Tegemoetkoming blokverwarming en stadsverwarming

Op woensdag 18 januari 2023 heeft het kabinet een aantal belangrijke contouren van de tegemoetkoming bekendgemaakt. Voor de eerste helft van 2023 kunnen huishoudens die een zelfstandige woning bewonen met blokverwarming een vergoeding krijgen van 786,45 euro. Bewoners van een woning met blokelektriciteit krijgen iets minder dan de helft namelijk 351,13 euro. Voor een huishouden met zowel blokverwarming als blokelektriciteit worden de twee bedragen bij elkaar opgeteld wat een behoorlijk compensatiebedrag kan opleveren. Mensen die een studentenkamer of woonzorginitiatief met blokgas of blokwarmte bewonen krijgen een vergoeding van rond de 329,28 euro. Voor mensen die gebruik maken van blokelektriciteit zal dit waarschijnlijk uitkomen op 147,63 euro. Er wordt door de overheid ook gekeken naar een compensatie voor de huishoudens die de 190 euro compensatie in november en december vorig jaar zijn misgelopen.