Gemeenteheffingen voor huiseigenaren in 2021 omhoog

Het komende jaar zullen huiseigenaren tientallen euro’s meer moeten betalen aan gemeentelijke woonlasten. Gemiddeld zullen de gemeentelijke woonlasten uitkomen op 820 euro. Deze gemeentelijke lasten zijn gezamenlijk de afvalstoffen- en rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb). Deze gezamenlijke heffingen zullen er voor zorgen dat woningeigenaren in 2021 meer moeten afdragen aan gemeenten. De stijging in de afdrachten zal gemiddeld uitkomen op 4,1 procent. Dit heeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) berekend op basis van een steekproef onder 112 gemeenten.

VEH heeft 112 gemeenten onderzocht

De VEH geeft aan dat met name de afvalstoffenheffing hard zal stijgen. Deze stijgt met gemiddeld 7,5 procent. In 35 van de 112 onderzochte gemeenten is de stijging van de afvalstoffenheffing zelfs meer dan 10 procent. Daarbij zijn uitschieters zoals de gemeente Oss. In die gemeente stijgt het tarief voor afvalstoffen zelfs met ruim 38 procent. Daarnaast maken ook gemeenten Urk en Bunschoten een grote stijging door op het gebied van afvalstoffenheffing. Deze gemeenten doen er 30 procent of meer bovenop. Naast gemeenten waar de kosten voor afvalstoffenheffing toenemen zijn er ook 11 gemeenten van de 112 gemeenten die een daling doorvoeren op dit gebied. Hieronder vallen onder andere de gemeente Arnhem en Midden-Drenthe. Volgens de VEH moeten gemeenten zelf ook meer betalen voor het storten en verbranden van afval. De tarieven hiervoor gingen in 2019 al omhoog van 13 euro naar 31 per ton afval. Door de hogere heffing wil de overheid bevorderen dat er meer wordt gedaan aan hergebruik en recycling.